Cập nhật tin tức nóng hổi

Chính phủ đã chi hơn 200.000 tỷ trả nợ từ đầu năm

Trong 8 tháng từ đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết vay 463 triệu USD vốn nước ngoài. Chính phủ cũng chi 213.000 tỷ để trả nợ.

Bộ Tài chính vừa có thông báo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8, trong đó cung cấp các số liệu về tình hình tài chính quốc gia từ đầu năm đến nay.

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 8, tổng số thu NSNN ước đạt 997.600 tỷ đồng, tương đương 70,7% dự toán cả năm. So với cùng kỳ năm 2018, số thu NSNN này cũng đã tăng 12,4%.

Theo cơ quan quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành từ đầu năm nay vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh việc thu, kiểm tra, kê khai thuế… Nhờ đó, số thu nội địa 8 tháng ước đạt 808.800 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán và tăng 13,9%.

Ước tính cả nước có 55/63 tỉnh, thành phố thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 65%) và 59 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, số thu từ dầu thô 8 tháng qua cũng đã đạt 38.780 tỷ đồng, bằng 87% dự toán. Tuy nhiên, số này đã giảm 6,8% so cùng kỳ. Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 147.200 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán, tăng 10,3%.
Chính phủ đã chi hơn 200.000 tỷ trả nợ từ đầu năm
NSNN thặng dư 96.250 tỷ đồng sau 8 tháng từ đầu năm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Về chi NSNN, tổng số chi 8 tháng qua là 901.350 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8%. Như vậy, sau khi cân đối thu – chi, NSNN đạt mức thặng dư 96.250 tỷ đồng sau 8 tháng.

Trong số chi, chủ yếu vẫn là chi thường xuyên chiếm hơn 72,1%, tương đương 649.890 tỷ đồng, tăng 5,8%.

Ngoài ra, ngân sách cũng phải chi ra 76.760 tỷ đồng từ đầu năm để trả nợ lãi, tăng 1,6%. Tính bình quân, mỗi ngày từ đầu năm, NSNN phải chi ra gần 320 tỷ đồng để trả nợ lãi.

Đáng chú ý, số liệu được Bộ Tài chính đưa ra cũng cho biết trong 8 tháng đầu năm, cơ quan này đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng giá trị khoảng 463 triệu USD. Trong đó, có 4 hiệp định ký với ADB và 1 hiệp định ký với OFID.

Tính đến 20/8, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1,322 tỷ USD, tương đương khoảng 30.494 tỷ đồng.

Trả nợ của Chính phủ trong 8 tháng đầu năm là 213.142 tỷ đồng. Trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ cơ bản được thanh toán kịp thời, không xảy ra tình trạng chậm trả nợ.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, Bộ này sẽ hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 132/2018/NĐ-CP thay thế Thông tư số 111/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Quang Thắng ,

No comments:

Post a Comment