Cập nhật tin tức nóng hổi

Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng GTVT

Ông Nguyễn Hồng Trường bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng GTVT do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng GTVT
Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường (trái). (Ảnh: mt.gov)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Tại quyết định 1247, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ GTVT, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKTTW đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định 1248, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ GTVT, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKTTW đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định 1249, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ GTVT, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và UBKTTW đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định 1246, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, giữa tháng 7, Ban Bí thư tổ chức họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ban Bí thư nhận định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông Nguyễn Hồng Trường cũng có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT; đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp.

Ông Trường còn đồng ý cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Ban Bí thư đánh giá vi phạm, khuyết điểm của ông Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giao thông vận tải và cá nhân ông.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Đồng thời, yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Với Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Quy định số 172 của Bộ Chính trị.

Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 đã ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông.

Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Theo Trí thức VN , ,

No comments:

Post a Comment