Cập nhật tin tức nóng hổi

Thầy thích xin khí, xin hoàn tục

Thầy thích xin khi, xin hoàn tục
 Bạch thầy, xin cho con được phỏng vấn ạ!

- Báo nào? "Phụ nữ" hả? Thôi, kiếu!

- Dạ không ạ. Báo "Đờn Ông" ạ!

- Ờ, đờn ông sẽ binh vực đờn ông. Mong thế! Hỏi gì?

- Bạch thầy, nghe nói thầy đã xin xả giới, từ chức ạ!

- Không xả nó cũng trảm!

- Nghe nói thầy thỉnh nguyện xin giữ lại tài sản trang trại, đất đai, vật dụng...thể danh Lê Hữu Long.

- Xin gì, tên thầy thầy lấy.

- Nhưng tài sản là của chùa?

- Bá tánh cúng dường, hòm công đức là của chùa còn chìa khoá là của thầy. Tài khoản tên thầy, sổ đỏ tên thầy, cà vẹt tên thầy...thì của thầy hay của chùa?

- Nhưng, nguồn gốc tài sản...?

- Bá tánh cúng dường, miệng cầu cho mình, tay đút chân Phật. Không văn tự, không chủ đích. Phật cho, thầy lấy.

- Nhưng, bằng chứng nào Phật cho?

- Thầy lấy mua đất, mua nhà, mua xe, gởi bank... Phật im lặng. Im lặng là đồng ý!

- Nhưng đạo đức chân tu...?

- Thầy xả giới rồi con!

- Thầy định sẽ làm gì khi xuống núi?

- Không tu, không Phật, không chùa. Tiền nhiều rồi. Có nhiều thứ không cần phải xin nữa. Mua!

- Ví dụ ạ?

- Khí !!!

(Sưu tầm)

, ,

No comments:

Post a Comment