Cập nhật tin tức nóng hổi

Chúng ta có thể làm gì cho người dân Hồng Kông

Phong trào ký tên bảo vệ Hồng Kong, hãy tham gia và đăng lại bài viết, hãy gửi tới tất cả bạn bè của bạn. Đừng vô cảm.
Chúng ta có thể làm gì cho người dân Hồng Kông
Hãy đưa bàn tay cứu họ

Hãy đưa bàn tay cứu họ, các bạn ơi.

Đơn giản nhất Đăng lại một bài viết về Hồng Kong và cái chết của họ.

Họ đang bị giết bởi những tên phát xít Tàu cộng.

Họ bị bắn, bị đập chết từng người và ném xác như những miếng thịt người

KÝ TÊN VÀO ĐÂY KÊU GỌI TOÀN THẾ GIỚI

Hãy hành động để dừng lại tội ác diệt chủng

Của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam

Tôi đứng cùng Hồng Kong hôm nay.

Bạn đứng cùng Hồng Kong hôm nay

Lên tiếng và dừng lại tội ác Tàu cộng.

Và cứu lấy số phận dân tộc mình

Đang bị đầu độc và bị giặc Tàu thủ tiêu từng ngày.

Việt Nam và Hồng Kong

Chúng ta có chung số phận,

Từ xa xưa đều là dân Bách Việt.

Máu này cùng đang chảy xuống biển Đông

Hãy ký tên vì Hồng Kong

Bạn hãy nỗ lực vượt tường lửa để VÀO ĐÂY KÝ TÊN

https://www.change.org/p/condemn-hong-kong-police-for-excessive-force-against-citizens-call-for-independent-inquiry , ,

No comments:

Post a Comment