Cập nhật tin tức nóng hổi

Liệu chị Shark Liên có phải đang hút máu người dân Hà Nội?

Shark Liên ơi anh bảo mày này: mày vẽ dự án và vay vốn 80% xong mới làm được giai đoạn 1 chưa xong mà mày tính tất cả lãi vay vào giá thành sản phẩm giai đoạn 1.
Liệu chị shark Liên có phải đang hút máu người dân Hà Nội?
Thế còn cả chục giai đoạn sau nếu mày vỡ nợ hay bán đứt CP cho đứa khác thì mày ôm tiền đi chơi đúng không?

Nói cách khác cho dễ hiểu: anh làm xây dựng, đi đấu thầu làm 10 dự án giá trị 10 đồng, vốn anh chỉ có 2 đồng, anh vay 8 đồng, anh mới chào thầu 1 dự án và tính giá thành vào dự án này gồm cả lãi ngân hàng của 8 đồng kia... ôi thế thì thằng chủ dự án số 1 nó đuổi cổ anh đi luôn chứ nó đâu có ngu!

Vậy mà mày nghĩ mày tính lãi ngân hàng 80% số vốn vay mày cho vào giá nước mới làm giai đoạn 1 chưa nghiệm thu, thế mai mày mang vốn vay làm mỹ phẩm, làm xe hơi như Vượng vin, làm rì sọt như Sun, làm bia như CoCa, làm ... động đĩ ... thì mày vẫn tính giá nước bán cho dân gồm 2003 đồng/m3 tiền lãi của 80 % vốn vay kia á?

Thế mày ăn gì mà não mày tính nhanh hơn cả chị Mai Thanh bên RẺE cổ phần 36% nước Sông Đà vậy?

Anh khuyên thật mày nhé, mày hút hết cả máu của... chó thế thì mày đích thị là ... ve chó, mày không là người vì đã là người hay là doanh nhân thì việc mang cho cộng đồng mới tích phúc và có quả tốt, mày sẽ lĩnh hậu quả sớm, anh thật!

Anh khuyên mày hãy giác ngộ, danh tiếng của đời mày và cả họ nhà mày sẽ không có nổi 1 li một lai nếu tiếp tục ăn cái lãi 2003 đ/m3 mà mày tính 80% lãi vay ngân hàng kia đâu, tính lại đi chưa muộn, anh thật.

Anh Vova. , ,

No comments:

Post a Comment