Cập nhật tin tức nóng hổi

Người dân Hồng Kông có lí do, sức mạnh để đương đầu với bạo lực Bắc Kinh

Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc với thoả  thuận chấp nhận nguyên tắc “một quốc gia, hai thể chế" công thức Hồng Kông được bảo đảm các quyền tự do không có trên đại lục như tự do ngôn luận và tư pháp độc lập.
Nguòi dân Hồng Kông có lí do, sức mạnh để đương đầu với bạo lực Bắc Kinh
Các quyền tự do này mang lại cho Hồng Kông một vị thế đặc biệt trên phạm vi quốc tế, cho phép họ đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh - ví dụ, họ không phải trả thuế quan mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Lại  nữa, Trung Quốc xử dụng thị trường tiền tệ, vốn chủ sở hữu và nợ của Hồng Kông để thu hút các quỹ nước ngoài, trong khi các công ty quốc tế sử dụng Hồng Kông làm cửa ngõ để mở rộng sang Trung Quốc đại lục. Phần lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc tiếp tục được chuyển qua HK.

Hầu hết các công ty lớn nhất của Trung Quốc, từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc (1398.HK), đến các công ty tư nhân như Tencent Holdings (0700.HK), đã niêm yết tại Hồng Kông, thường là bàn đạp để mở rộng toàn cầu. Năm ngoái, các công ty Trung Quốc đã huy động được 64,2 tỷ đô la trên toàn cầu - gần một phần ba tổng số trên toàn thế giới - thông qua các dịch vụ công khai ban đầu (IPO), nhưng chỉ 19,7 tỷ đô la đến từ các danh sách ở Thượng Hải hoặc Thâm Quyến, theo dữ liệu từ Refinitiv, so với 35 tỷ đô la ở Hồng Kông.

Chính vì thế, ngay Trung Quốc, ít nhất trong giai đoạn này cũng cần một HK như thế. Cho nên việc trở thành một tỉnh lỵ của TQ nhu các tỉnh lỵ khác, mới là điều khó xẩy ra.

Đối với TQ việc bất ổn của Hồng Kông là một điều đáng lo ngại, TQ không muốn xẩy ra, khiến TQ phải nhức đầu muốn giai quyết sao cho êm thắm, nó lại còn làm Tập nhức đầu vi Tập phải đối phó với những kẻ chống Tập trong nội bộ Đảng TQ.

Hơn nữa, việc xoá bỏ những thoả thuận với Anh Quốc, khi trao trả HK cho TQ, chỉ có hại  cho TQ trên mặt trận ngoại giao, chinh trị  và kinh tế. Nó sẽ là cái cớ để các cường quốc Phương Tây, Mỹ , Nhật phong toả sự phát triển và bành trướng TQ.

Sức mạnh kinh tế, chính trị, mới là sức mạnh thực sự, không phải đạn bom súng ống cảnh sát dùi cui khủng bố.

Chính kinh tế chinh trị mới quyết định bom súng có đuợc phép dùng hay không.

Khi kinh tế của HK cóvấn đề, bị suy sụp, thi kẻ bị mất lợi không phải chỉ là dân HK, mà chính là Hoa lục TQ.

Nguòi dân HK biết rõ TQ cần HK, họ biết rõ sức mạnh của họ. Họ đoàn kết và một lòng sát cánh tranh đấu bảo vệ cho lí tưởng, cuộc sống họ đã từng có là tự do và dân chủ.

Nguồn FB

No comments:

Post a Comment