Cập nhật tin tức nóng hổi

Thanh Hóa bổ nhiệm 95 lãnh đạo thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó… của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 1/2017 đến 3/2019.

Kết luận chỉ rõ, một số văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách đào tạo, thu hút người tốt nghiệp đại học, sau đại học được tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào làm việc tại tỉnh không qua tuyển dụng theo quy định là không đúng quy định.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, có 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh Thanh Hóa giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Qua kiểm tra 120 hồ sơ, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ.
Thanh Hóa bổ nhiệm 95 lãnh đạo thiếu điều kiện, tiêu chuẩn
Sở Xây dựng Thanh Hóa - cơ quan từng xảy ra vụ bổ nhiệm thần tốc một “hot girl”

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ những tồn tại trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, về điều kiện, tiêu chuẩn, có 94 công chức (44 công chức được bổ nhiệm sau 28/12/2017) giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước…

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như đề xuất phương án nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận; trao đổi với người được bổ nhiệm; làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn nơi khác…

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ còn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí công tác phù hợp 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa còn được đề nghị miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền 44 công chức bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; bố trí công tác phù hợp đối với 4 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Quang Phong
, ,

No comments:

Post a Comment