Cập nhật tin tức nóng hổi

Tiền ở đâu ra thế chị bí thư? liệu có phải tiền tham nhũng?

Lộc Ninh là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Bình Phước, dân số 119.765 người/29.767hộ, với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) có 24.461 người, chiếm 20,88% dân số toàn huyện, dân tộc S’tiêng và Khmer chiếm khoảng 80%.
Tiền ở đâu ra thế chị bí thư? liệu có phải tiền tham nhũng?
Hiện nay trên địa bàn huyện có 15 xã, 01 thị trấn. Khu vực I, 09 xã, thị trấn; Khu vực II, 05 xã ; Khu vực III, 02 xã và 11 ấp đặc biệt khó khăn của xã khu vực II (không tính ấp ĐBKK thuộc xã Khu vực III). 07 xã có biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Những năm qua, từ sự quan tâm thường xuyên của các cấp, các ngành Trung ương, Tỉnh, huyện Lộc Ninh đã triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đến nay, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các DTTS trong huyện được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn đang khởi sắc từng ngày, khối đại đoàn kết các Dân tộc được củng cố bền chặt.

Dù vậy, nhiều người dân ở Lộc Ninh vẫn cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.

Nhìn căn nhà của chị Bí thư Lộc Ninh vừa bị trộm đột nhập cướp và khống chế, với mức lương 7,2 triệu đồng/tháng, toàn dân Lộc Ninh đều mơ có ngày họ sẽ có nhà đẹp.

Chị đúng là tấm gương sáng làm giàu vượt khó cho toàn bộ lãnh đạo và dân noi theo...

P/s: Các bạn không được nói này nói nọ bí thư huyện nha, vì so với ba cha con Hưng - Hải - Hùng (cha bí tỉnh con bí huyện) thì bí Lộc Ninh chỉ là con tép).

Trương Châu Hữu Danh
,

No comments:

Post a Comment