Cập nhật tin tức nóng hổi

Cựu Bí thư Lê Thanh Hải trái lệnh của Thủ tướng nhằm mục đích gì?

UBKTTW đang xem xét thi hành kỷ luật cựu Bí thư Lê Thanh Hải. Chắc chắn dù ít hay nhiều thì không thể thoát. Tuy nhiên, xem xét thời kỳ ông ta làm bí thư 2011 đến 2016 thì nhẹ hều, phải xem xét thời ông ta làm Chủ tịch 2001 đến 2006 mới khủng. Vì thời làm chủ tịch ông ta bất chấp tất cả, trái cả lệnh Thủ tướng.
Cựu Bí thư Lê Thanh Hải trái lệnh của Thủ tướng nhằm mục đích gì?

Cựu Bí thư Lê Thanh Hải trái lệnh của Thủ tướng nhằm mục đích gì?

Cựu Bí thư Lê Thanh Hải trái lệnh của Thủ tướng nhằm mục đích gì?
Cụ thể, khi được Thủ tướng đồng ý cho TPHCM quy hoạch 930ha đất ở quận 2 làm KĐTM Thủ Thiêm. Trong 930ha đó có 160ha làm khu tái định cư tại chỗ cho dân bị giải tỏa. Quy hoạch trình lên Thủ tướng rõ như thế, nhưng khi triển khai chính ông Hải chỉ đạo cấp dưới lấy toàn bộ 160ha này làm việc khác, còn dân bị giải tỏa ông Hải đẩy ra xa ở địa bàn quận 2.

Khi vụ Thủ thiêm nổ ra, sợ bị lộ 160ha này nên tung tin bản đồ quy hoạch bị mất là như thế.

Dân đang cần biết 160ha này ông Hải giao cho ai, DN nào và để làm gì?

Trong ảnh UBNDTPHCM đang trình đồ án KĐTM Thủ Thiêm cho nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nghe. Bản đồ đó mất sao được.

Theo Nhà Báo Hoài Nam‎ , ,

No comments:

Post a Comment