Cập nhật tin tức nóng hổi

Cảnh sát Pháp bắt 3 Sinh Viên Trung Quốc khi chỉ phát Kid Covid-19 cho riêng người TQ

Ba sinh viên Trung Quốc bị cảnh sát tạm giữ trong khi phát Kid Covid-19 ở một thành phố ngoại ô Paris, nhưng chỉ phát riêng cho người Trung Quốc. Tôi không hiểu các bạn suy nghĩ gì khi làm việc này.
Cảnh sát Pháp bắt 3 Sinh Viên Trung Quốc khi chỉ phát Kid Covid-19 cho riêng người TQ
Nước Pháp cho các bạn sang học đại học gần như miễn phí, bất kể quốc tịch. Nước Pháp còn trợ cấp tiền nhà cho bạn trong khi bố mẹ các bạn chưa đóng thuế một ngày nào cho Pháp. Bây giờ khi người Pháp đang khốn khổ vì con virus xuất phát từ chính nước bạn, các bạn có thể đứng đầu phố phát khẩu trang chỉ dành riêng cho người Trung Quốc, không cho người Pháp?

Có thể các bạn chỉ là đầu sai cho sứ quán Trung Quốc, và sứ quán thì co nghĩa vụ bảo vệ công dân của họ.

Nhưng khi bạn làm cho những người đã đối xử tử tế với mình, đối xử với mình như một con cháu của chính họ, cảm thấy họ thực sự ngu ngốc vì đã làm như thế, thì bạn nên tự cảm thấy thật sự nhục nhã.

Nguồn FB Chau Ngo , , ,

No comments:

Post a Comment