Cập nhật tin tức nóng hổi

Bộ trưởng Trần Hồng Hà – Ông nói huề vốn quá, phải ngăn Việt gian bán nước chứ?

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa hiện hữu trên báo với quan điểm hết sức huề vốn trước vấn đề nghiêm trọng của quốc gia, “’Không có người nước ngoài nào sở hữu đất, ai cấp báo tôi xử lý ngay’.

Câu chuyện người nước ngoài lách luật sở hữu đất đai của nước ta vốn không mới, mấy năm nay năm nào dư luận lẫn bao giới cũng kêu. Tháng 6/2018, chính Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng kêu, “Ai thấy người nước ngoài mua đất thì báo tôi”.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà – Ông nói huề vốn quá, phải ngăn Việt gian bán nước chứ?
Báo cáo được công bố vào tháng 5/2020, Bộ Quốc phòng chỉ rất rõ cách người Trung Quốc lách luật để sở hữu đất tại Việt Nam, “Để sở hữu các lô đất người Trung Quốc đã nghiên cứu, lợi dụng kẽ hở của Luật Đầu tư năm 2014 “việc góp vốn bằng đất để liên doanh thành lập doanh nghiệp” và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai”.

Như vậy có thể thấy rằng, với tư cách là tư lệnh ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã thiếu đôn đốc rà soát để người nước ngoài lách luật trục lợi ở lĩnh vực mà Trung ương đã giao phó cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà rà soát.

Từ lúc có thông tin người Trung Quốc sở hữu đất đai của nước ta, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Bộ trưởng Trần Hồng Hà liên tục phát đi thông báo, “Không có người nước ngoài nào sở hữu đất”. Ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường là không có tên gọi nước ngoài nào đứng trên giấy phép sử dụng đất được Bộ này cấp.

Ai lại không biết điều đơn giản đó mà Bộ cứ bám vào cái “cọng cỏ ven bờ ao” này mãi. Dĩ nhiên là không có tên nước ngoài nào đứng trên giấy phép sử dụng đất, chứ có tên người nước ngoài ngự trên giấy phép sử dụng đất thì có mà loạn hết rồi à?!

Cái mà nhân dân cần chính là các biện pháp kỹ thuật mà Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gấp rút triển khai, để ngăn chặn các “cái bắt tay Việt gian” nhằm dâng đất đai, cương thổ của tiền nhân cho người nước ngoài trục lợi.

Chứ ai cũng hiểu rằng không có chuyện người nước ngoài sở hữu đất theo cách giải thích rất huề vốn của ông, thưa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà?

Theo Ngòi bút trẻ. , , ,

No comments:

Post a Comment