Cập nhật tin tức nóng hổi

Thầy Nguyễn Văn Phúc nhận trách nhiệm của người lãnh đạo, nhưng vẫn cần truy cứu trách nhiệm của nhà thầu trồng cây!

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc nhận trách nhiệm của một người lãnh đạo, nhưng không thể không truy cứu trách nhiệm của nhà thầu trồng cây!
Thầy Nguyễn Văn Phúc nhận trách nhiệm của người lãnh đạo, nhưng vẫn cần truy cứu trách nhiệm của nhà thầu trồng cây!

Cần phải truy tố công ty trồng cây xanh cho trường

Hình dưới là 2 cây Phượng bật gốc cùng kích cỡ. Một cây ngoài đường, một cây trong trường. Điểm giống nhau nhất và là nguyên nhân chính gây ngã đổ nó nằm ở phần gốc của cây.
Thầy Nguyễn Văn Phúc nhận trách nhiệm của người lãnh đạo, nhưng vẫn cần truy cứu trách nhiệm của nhà thầu trồng cây!
Cả 2 cây đều rất ít rễ và không có rễ chuột. Khi ngã xuống, nó lộ ra chỉ vài ba rễ gãy ngang, còn lại là những rễ đã mục ruỗng. Có nghĩa 2 cây này đứng được là nhờ vào chỉ vài ba cái rễ nhỏ. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản!

Những cây này họ không trồng mà chỉ bứng từ nơi khác đến để chôn. Họ chặt hết rễ cây khi vận chuyển, khi cắm xuống, nó đứng được là do giàn giáo chống đỡ. Qua một thời gian, những rễ bị chặt đi bắt đầu mục hết, những rễ non lúc này mới đâm ra. Tuy nhìn cây có vẻ sinh trưởng tốt nhưng bộ rễ yếu ớt, non nớt này không chịu nổi sức nặng của cây và sức quật của gió.

Có một điểm chết người nữa mà khi bật gốc lên ta mới thấy! Một cây to với đường kính 6, 7 mươi phân, cao hơn 10m như thế nhưng phần chôn dưới đất của nó quá cạn, chỉ tầm 4 đến 5 mươi phân. Nghĩa là họ chôn ẩu. Bật gốc là điều tất nhiên.

Như vậy, việc mười mấy em học sinh bị thương và một em mất mạng do cây đè ở TPHCM là nhân tai chứ không phải thiên tai.

Theo Trịnh Thanh Hùng , ,

No comments:

Post a Comment