Cập nhật tin tức nóng hổi

Cần phải thay đổi cách nhìn về giá trị cốt lõi của Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc!

Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đang xôn xao trước chiến dịch cảnh sát giao thông TPHCM thực hiện tổng kiểm soát xe từ ngày 15/5 đến ngày 14/6/2020. Thông qua đó, thị trường bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy cũng sôi động không kém vì phải đối phó với cảnh sát giao thông.

Hiện nay, người tham gia bảo hiểm TNDS ( trách nhiệm dân sự) bắt buộc nghĩ rằng mua bảo hiểm chỉ là để đối phó khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra chứ không hiểu hết giá trị cốt lõi của việc mua bảo hiểm. Họ không biết rằng theo quy định của bảo hiểm TNDS bắt buộc thì khi xảy ra tình huống va chạm xe máy với người khác thì công ty bán bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai nạn mà bản thân họ không phải bồi thường.

Khuynh hướng của khách hàng thường lựa chọn công ty có chính sách giá thấp nhất để mua bảo hiểm TNDS bắt buộc. Chính vì thế, nhiều công ty bảo hiểm dùng mọi biện pháp cạnh tranh về giá để giành giật khách hàng dẫn đến tình trạng “loạn giá” trên thị trường ở nước ta. Tra cứu thông tin trên mạng, chúng ta sẽ dễ thấy rằng cùng một Bảo hiểm TNDS bắt buộc nhưng khách hàng có thể mua được ở nhiều mức giá khác nhau (thấp hơn qui định của Bộ Tài chính) của từng công ty bảo hiểm.
Cần phải thay đổi cách nhìn về giá trị cốt lõi của Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc!
Những bất cập trên cho thấy sự yếu kém của công tác quản lý về Bảo hiểm TNDS bắt buộc nói riêng khi không kiểm soát giá bán của từng công ty, công tác tuyên truyền còn hạn chế khi khách hàng không hiểu về quyền lợi khi họ mua bảo hiểm.

Để giải quyết vấn đề trên, thiết nghĩ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cần có biện pháp chế tài các công ty cạnh tranh không lành mạnh về mức giá bán Bảo hiểm TNDS bắt buộc.

Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm phải có chiến lược đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phát triển quan hệ công chúng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ tới khách hàng để thay đổi quan điểm của họ khi mua bảo hiểm. Chuyên viên bán bảo hiểm phải có trách nhiệm tư vấn cụ thể về quyền và lợi ích của khách hàng khi tham gia Bảo hiểm TNDS bắt buộc.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc chăm sóc khách hàng, có chương trình quản lý nghiệp vụ phù hợp, cập nhật kịp thời các đối tượng bảo hiểm, thiết bị tiếp nhận, xử lý thông tin đồng bộ.
Cần phải thay đổi cách nhìn về giá trị cốt lõi của Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc!
Thực hiện công tác giám định nhanh chóng và đầy đủ khi nhận được thông tin yêu cầu của khách hàng. Chuẩn hóa quy trình giải quyết bồi thường,..để khách hàng có cách nhìn khác về bảo hiểm TNDS bắt buộc so với trước đây.

Thiết lập và phát triển dịch vụ cứu trợ thông qua việc thành lập các đội ứng trực tai nạn, chủ động tìm những đơn vị cứu hộ, sửa chữa có uy tín để hợp tác nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng khi xảy ra sự cố, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Nếu làm được những việc như thế thì trong một thời gian không xa, chắc chắn người tham gia giao thông sẽ nhận thấy được giá trị đích thực của Bảo hiểm TNDS bắt buộc và cũng sẽ không còn hiện tượng cạnh tranh về giá của các công ty kinh doanh bảo hiểm. , ,

No comments:

Post a Comment