Cập nhật tin tức nóng hổi

Có thể trách được chính trị?, chính trị liên quan đến mọi mặt của toàn xã hội

Một trong những câu nói thường nghe nhất ở nhiều người là họ không muốn bàn chuyện chính trị. OK, không làm chính trị thì có thể hiểu được. Ở đây, người ta khẳng định là họ không muốn đề cập đến chính trị trong mọi phát biểu. Nghĩa là muốn cách ly với chính trị hoàn toàn.
Có thể trách được chính trị?, chính trị liên quan đến mọi mặt của toàn xã hội

Nhưng liệu con người, với tư cách công dân của một nước, có tránh né được chính trị hay không?

Câu trả lời rất hiển nhiên: Không, tuyệt đối không. Chính trị, được hiểu theo nghĩa là tương quan về quyền lực, có mặt ở khắp nơi. Không ở đâu không có chính trị. Mức thuế người dân phải đóng là một trong những hậu quả của các quyết định chính trị. Con người có đứng thẳng lên được để làm người hay không cũng xuất phát từ chính trị.

Tránh né chính trị, người ta tự nguyện giao khoán toàn bộ cuộc đời mình vào tay kẻ khác, bất kể người ấy giỏi hay dở, thiện hay ác. Một sự giao khoán như vậy là điều không nên: Nó chỉ có hại, không những cho mình mà còn cả cho con cháu mình nữa.

- Nguyễn Hưng Quốc , ,

No comments:

Post a Comment