Cập nhật tin tức nóng hổi

Quảng Trị: Bán đấu giá trụ sở khi đã có lệnh dừng gây thất thoát tài sản, trách nhiệm thuộc về ai?

Bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cố tình bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Vậy nhưng, lãnh đạo Sở chỉ xin…“kiểm điểm sâu sắc” và “xem đây là bài học để thực hiện tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý”.

Theo thông tin Báo Công lý tiếp nhận, báo cáo giải trình của UBND tỉnh Quảng Trị với Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) đã được triển khai thực hiện trước thời điểm có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Cục Công sản, Bộ Tài chính chấp thuận.
Quảng Trị: Bán đấu giá trụ sở khi đã có lệnh dừng gây thất thoát tài sản, trách nhiệm thuộc về ai?
Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019

Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh Quảng Trị vẫn cho phép bán đấu giá tài sản mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng.

Cụ thể, ngày 26/7/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có Tờ trình số 172/TTr-SNN về việc xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu giá trụ sở cũ, với nội dung: Đối với trụ sở Chi cục TT&BVTV được đầu tư xây dựng hơn 30 năm nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn để làm việc. Năm 2015, Sở đã trình UBND tỉnh cho đầu tư nâng cấp nhưng do nguồn vốn hạn hẹp (dự án nâng cấp 4,5 tỷ, mới bố trí 1,5 tỷ), nên mới chỉ sửa chữa tạm thời một số hạng mục thiết yếu, công trình hiện tạm dừng chờ nguồn vốn đầu tư.

Để có nơi làm việc ổn định và có nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán đấu giá trụ sở Chi cục TT&BVTV để đủ vốn xây dựng trụ sở mới, sớm ổn định nơi làm việc và không phải xin vốn Nhà nước.

Ngày 2/8/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 3022/UBND-TM về việc bán đấu giá trụ sở làm việc. Ngày 16/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số 193/TTr-SNN xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu, giá trụ sở cũ để hoàn thành xây dựng trụ sở mới. Sau đó, UBND tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 3935/UBND-TM ngày 26/9/2016, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính thống nhất phương án xử lý việc sửa chữa dở dang Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí vốn XDCB, trình UBND tỉnh xem xét.

Ngày 12/10/2016, Sở NN&PTNT chủ trì cùng đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chi cục TT&BVTV tổ chức cuộc họp thống nhất phương án xử lý việc sửa chữa dở dang trụ sở Chi cục TT&BVTV.

Ngày 23/3/2017, Sở Tài chính có Tờ trình số 630/TTr-STC phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở của Chi cục TT&BVTV. Theo đó, tổng mức đầu tư được duyệt 4.560.574.000 đồng, thời gian khởi công ngày 27/5/2015 và ngừng thực hiện vĩnh viễn theo Công văn số 4730/UBND-TM ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh; tổng số tiền được phê duyệt quyết toán 2.288.144.000 đồng, đã thanh toán 1,5 tỷ đồng, còn lại 788.144.000 đồng.

Ngày 1/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc cho phép Sở NN&PTNT chuyển mục đích sử dụng 6.554 m2 từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Quảng Trị: Bán đấu giá trụ sở khi đã có lệnh dừng gây thất thoát tài sản, trách nhiệm thuộc về ai?
Vị trí trụ sở cũ trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm trụ sở Chi cục TT&BVTV để tổ chức bán đấu giá, với tổng giá trị 14,519 tỷ đồng, trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất 13,163 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất 1,356 tỷ đồng. Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3228/QĐ-UBND phê duyệt kết quả bán đấu giá, với tổng số tiền trúng đấu giá 14,52 tỷ đồng.

Liên quan đến việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV, Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 nêu rõ: UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm trong việc này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính (nay đã nghỉ hưu), Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Văn Hưng (nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà) và Giám đốc Sở Tài chính.

Đáng nói, ngày 7/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị cũng có Văn bản số 915/UBND-TM về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Sở NN&PTNT vẫn tiếp tục tham mưu, đề xuất và UBND tỉnh quyết định, hoàn tất việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV. Việc này hoàn toàn trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ở đây, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân sai phạm, trong đó có nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Văn Hưng – người hiện đang giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý trách nhiệm với ông Võ Văn Hưng vẫn theo kiểu “nửa vời” khiến dư luận hoài nghi, ảnh hưởng tiêu cực đến việc đánh giá, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhất là trong thời điểm hướng tới Đại hội Đảng các cấp.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp “rút kinh nghiệm” để kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trong đó có ông Võ Văn Hưng, hiện là Bí thư Thành ủy Đông Hà. Ông Hưng là người đứng đầu Sở NN&PTNT, đơn vị trực tiếp tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV khi đã có chỉ đạo tạm dừng của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hưng thừa nhận: “Quá trình tổ chức, với tư cách là người đứng đầu Sở NN&PTNT, bản thân chưa soát xét kịp thời văn bản chỉ đạo tạm dừng việc bán tài sản công của Thủ tướng Chính phủ”. Đồng thời ông Hưng khẳng định: Việc tổ chức thực hiện mua bán tài sản nói trên không gây thất thoát lãng phí và xin… “kiểm điểm sâu sắc”, đồng thời “xem đây là bài học để thực hiện tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý”.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Võ Văn Hưng dù nhận sai nhưng chỉ "xin kiểm điểm sâu sắc" và chỉ xem đây là bài học là chưa thỏa đáng. Không chỉ vậy, trong buổi họp cả 3 Phó Chủ tịch tỉnh (hiện chưa có Chủ tịch tỉnh), cùng các Sở, ngành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều nhất trí với phần tự kiểm điểm của ông Hưng và cho rằng “cần kiểm điểm việc không tham mưu trình xin ý kiến Thủ tướng trước khi tổ chức bán đấu giá tài sản nói trên”. Điều này đang dấy lên hoài nghi về tính chất “cục bộ địa phương”, có biểu hiện bao che kiểu “đánh trống bỏ dùi” của tỉnh này.

Nói về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng cho rằng: “Trong thời điểm tổ chức bán đấu giá, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng mà vẫn tiếp tục tổ chức bán thì trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào đã tham mưu cho UBND tỉnh, cần kiểm điểm làm rõ”. Ở đây trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Văn Hưng, thời điểm đó là Giám đốc Sở NN&PTNT, nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây thất thoát ngân sách là sai phạm quá rõ. Cách UBND tỉnh Quảng Trị xử lý sai phạm của cán bộ đã thực sự nghiêm khắc, đúng đắn? Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Công lý xã hội , ,

No comments:

Post a Comment