Cập nhật tin tức nóng hổi

"Từ điển chính tả" sai chính tả: mục đích biện minh cho phương tiện

Nếu “sai trái” trở thành mục đích, thì phương tiện để thực hiện mục đích hẳn cũng là sai trái.

Và từ các phương tiện sai trái này, người ta thừa nhận rằng nó là thứ để dẫn tới mục đích sai trái của những người biên soạn.
"Từ điển chính tả" sai chính tả: mục đích biện minh cho phương tiện
Những từ được viết sai rất nhiều, chỉ làm cho chúng ta sửng sốt về trình độ của những người có học hàm, học vị. Sau nữa là tai hoạ đối với tiếng mẹ đẻ của chúng ta - tiếng Việt - trước các thế hệ tiếp nhận hoặc được truyền thụ trong các ngôi trường và các gia đình.

Không chỉ nói lên phẩm chất tệ hại của những nhà ngôn ngữ với học hàm, học vị cao, mà nó còn cho thấy sự cẩu thả trong nghiên cứu và rồi xuất bản những vấn đề hệ trọng của đất nước - ngôn ngữ là một vấn đề được quy định trong Hiến pháp. Nếu sử dụng ngôn ngqx sai thì việc xây dựng, truyền tải thông tin hoặc sự kiện sẽ sai lệch. Và nó sẽ làm biến đổi không chủ ngôn ngữ mà còn là nhận thức và cách giải quyết, xử lý vấn đề.

Không chỉ phản ánh chính xác phẩm chất tệ hại của những người có học hàm học vị cao trong ngành ngôn ngữ, nó còn là di hoạ cho chúng ta. Đó là sự đe doạ phá huỷ tính lịch sử của các kiến trúc sự kiện và vấn đề tri giác khách quan đối với lịch sử. Sự bao biện cho cái sai trái này không bao giờ có ở những người có trí tuệ thực sự và nghiêm túc với khoa học. Nó chỉ có thể xuất hiện ở những kẻ thiếu cả phẩm chất khoa học lẫn danh dự làm người.

Sai chính ngay ở cả ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, lĩnh vực nghiên cứu của mình, và rồi bao biện rằng đó là mục đích của hành động được dự liệu từ trước. Vì thế, phải chăng, việc chuyển dịch ngôn ngữ từ các chủ thuyết nước ngoài về Việt Nam đều đã bị biến đổi khá nhiều là bởi căn nguyên này?

Có nghĩa là tro thời đại này, người ta có thể ngang nhiên bảo vệ cái sai trái nghiêm trọng một cách thô bỉ nhất: không biết kẻ nào nâng điểm cho con tôi; nâng điểm là để giúp ích cho đời; chống tham nhũng không phải là để bắt bỏ tù người tham nhũng; nhận (5 tỷ) chỉ là chuyện ăn vặt; và giờ là soạn sai vì đó là mục đích của việc biên soạn!!!

Trời ạ!

Ở đây mọi thứ đều có, chỉ danh dự là không.

FB Ls. Luân Lê , ,

No comments:

Post a Comment