Cập nhật tin tức nóng hổi

Vụ án Hồ Duy Hải: Thẩm phán trực tiếp xem buổi thực nghiệm, liệu có khách quan không?

Thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Long An đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường ngày 20/8/2008.
Vụ án Hồ Duy Hải: Thẩm phán trực tiếp xem buổi thực nghiệm, liệu có khách quan không?
Ảnh 1: ông Lê Quang Hùng có mặt tại thực nghiệm hiện trường vụ án Hồ Duy Hải. (Nguồn: LS Trần Hồng Phong)

Bức ảnh có mặt ông Hùng do Cơ quan điều tra Công an Long An chụp. Tuy ông Hùng không chính thức tham gia vào quá trình thực nghiệm hiện trường với tư cách là người làm chứng nhưng việc có mặt ông Hùng ở hiện trường khó đảm bảo tính khách quan, công tâm trong xét xử.

Bởi lẽ, khi ông Hùng chứng kiến cảnh Hải thực hiện lại các hành vi (theo yêu cầu của cơ quan điều tra) sẽ dễ tác động suy nghĩ mặc định Hải có tội của người câm cân nảy mực như thẩm phán Lê Quang Hùng.

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm

1. Hội thẩm được phân công xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa;

b) Tiến hành xét xử vụ án;

c) Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

2. Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 49. Các trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

1. Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

2. Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;

3. Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 53. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm

1. Thẩm phán, Hội thẩm phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật này;

b) Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau;

c) Đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

2. Việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án được phân công giải quyết vụ án quyết định.

Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Tòa án thì do Chánh án Tòa án trên một cấp quyết định.

Việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định trước khi bắt đầu xét hỏi bằng cách biểu quyết tại phòng nghị án. Khi xem xét thay đổi thành viên nào thì thành viên đó được trình bày ý kiến của mình, Hội đồng quyết định theo đa số.

Trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa.

Vậy Theo quy định tại Điều 46, 49 và Điều 53 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người tiến hành tố tụng (Thẩm phán Lê Quang Hùng), phải từ chối tiến hành tốt tụng hoặc bị thay đổi nếu họ tham gia với tư cách là người làm chứng trong vụ án đó, hoặc có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu vô tư, khách quan khi tiến hành xét xử là dấu hiệu cho thấy tòa án vi phạm tố tụng.
Vụ án Hồ Duy Hải: Thẩm phán trực tiếp xem buổi thực nghiệm, liệu có khách quan không?
Ảnh 2: bà Nguyễn Thị Loan kí đơn kiến nghị Kháng nghị Tái thẩm vụ án của con trai. (Nguồn: Thắng Thế Lê / BÁO SẠCH)

Cũng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, khi các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm tố tụng thì viện kiểm sát cần kháng nghị bản án theo hướng hủy án để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo Báo Sạch , ,

No comments:

Post a Comment