Cập nhật tin tức nóng hổi

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật 2 cán bộ cấp cao

Thủ tướng ký quyết  định kỷ luật 2 cán bộ cấp cao
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Mạnh Hà và Nguyễn Trọng Dũng do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác liên quan đến thương vụ MobiFone mua AVG.

Liên quan đến vi phạm trong thương vụ Tổng Công ty Viễn thông MobiFonemua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG), Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, tại Quyết định số 1673, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng trước đó.
Hai cán bộ có sai phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG bị thi hành kỷ luật
Hai cán bộ có sai phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG bị thi hành kỷ luật

Tại Quyết định số 1674, ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi xem xét khách quan, toàn diện các vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

Trước đó trong kết luận thanh tra về thương vụ MobiFone mua AVG, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm của Văn phòng Chính phủ.
Thủ tướng ký quyết  định kỷ luật 2 cán bộ cấp cao ảnh 2
Ông Lê Mạnh Hà có trách nhiệm liên quan trọng Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG). (ảnh: CafeF)

Cụ thể, theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, việc tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư là nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mặc dù dự án chưa được thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư; Văn phòng Chính phủ chưa có đầy đủ hồ sơ dự án nhưng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; tổng hợp, phân tích, đưa ra ý kiến thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho Mobifone mua cổ phần của Công ty AVG để phát triển dịch vụ truyền hình.

Mặt khác, tại Văn bản số 209/BTT-QLDN ngày 28-10-2015, Bộ TTTT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ “xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty Viễn thông Mobifone” nhưng Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành Văn bản số 2678/VPCP-ĐMDN ngày 14-12-2015 với nội dung:

“Chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu để pha't triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ TTTT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pha'p luật” là không đúng nội dung mà Bộ TTTT đã đề nghị.

Ông Lê Mạnh Hà có trách nhiệm liên quan trọng Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG). (ảnh: CafeF)

Trên thực tế, Dự án chưa được thẩm định, trình và chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Văn phòng Chính phủ.
,

No comments:

Post a Comment