Cập nhật tin tức nóng hổi

Kẻ bịt miệng giảng viên bảo vệ chủ quyền quốc gia lên làm hiệu trưởng một trường đại học danh giá

Có khá nhiều trí thức đã can đảm lên tiếng phản đối Trung Quốc mưu đồ độc chiếm biển Đông, nhưng cũng có không ít những người có học bằng những thủ đoạn hèn hạ đã bịt miệng tiếng nói chính trực và công tâm của các trí thức này. Giáo sư- tiến sĩ luật học Mai Hồng Quỳ, cựu hiệu trưởng Trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh đã hèn hạ trả thù một trí thức can đảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, tiến sĩ luật học Hoàng Việt của Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh vừa kể một câu chuyện về sự thô bỉ, ngu xuẩn và hèn hạ của giáo sư-tiến sĩ Mai Hồng Quỳ:
Kẻ bịt miệng giảng viên bảo vệ chủ quyền quốc gia lên làm hiệu trưởng một trường đại học danh giá
“Năm 2015, mình được mời qua Trường đại học Tokushoku (Tokyo) để trình bày một bài giảng về tranh chấp biển Đông trước hơn 200 cử tọa. Sau thành công đó, hôm sau mình được mời tới nói chuyện về vấn đề biển Đông và nỗi lo ngại về Trung Quốc trước 150 Hạ nghị sĩ Nhật, ngay trong phòng họp của Hạ viện Nhật bản. Đối ngoại thành công là vậy, nhưng về Việt Nam mới đau khổ, Giáo sư Mai Hồng Quỳ đã sai hai “tay chân” của bả là Trưởng, Phó khoa mình kiếm chuyện phang mình. Mà phang theo kiểu “bịt miệng”, tức là thi hành kỷ luật, nhưng không có văn bản, quyết định gì, chỉ là lệnh miệng. Việt Nam toàn những trí thức như Giáo sư Quỳ, thì cái giới nghiên cứu biển Đông ở Việt Nam phát triển được mới lạ”.

Bạn của nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải, giáo sư-tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hiệp đã phẫn nộ cho rằng: “bà Mai Hồng Quỳ chính là Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống ngày nay”.

Tin cho biết, bà Mai Hồng Quỳ hiện giờ lại sang làm hiệu trưởng đại học Hoa Sen, sau khi đã bằm nát cả trường luật khoa danh giá nhất ở Sài Gòn.

Bằng tiến sĩ luật ở Liên Xô ư? Cứ lùa 10 con bò sang Liên Xô thì sẽ đưa về 10 ông bà tiến sĩ. Đại học Hoa Sen tuyển dụng hiệu trưởng dựa trên bằng cấp, không dựa trên nhân cách. Hơn thế nữa, đại học Hoa Sen miệng rêu rao phi lợi nhuận nhưng chi phí một sinh viên theo học ở đây lên đến 2000 UsD mỗi năm nên đại học này cũng dối trá không kém bà Quỳ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Mai Hồng Quỳ và đại học Hoa Sen kéo nhau đến bờ phá sản diệt vong.
Kẻ bịt miệng giảng viên bảo vệ chủ quyền quốc gia lên làm hiệu trưởng một trường đại học danh giá
Ảnh chụp màn hình đại học Hoa Sen khoe về bà hiệu trưởng mới Mai Hồng Quỳ

Ở Việt nam sợ nhất là kiểu ra lệnh bằng miệng như bà Mai Hồng Quỳ, vừa thâm hiểm và láu cá vì ra lệnh miệng chẳng bao giờ họ dám chịu trách nhiệm. Cũng có nghe nhiều người phản đối hành động của bà Quỳ, vừa độc tài, vừa mánh mung, đội trên đạp dưới.

Ở trường Luật, bà Mai Hồng Qùy đã bịt miệng trí thức yêu nước. Sang trường Hoa Sen lấy gì ngăn cản bà tiếp tục bịt miệng giảng viên và sinh viên yêu nước trường Hoa Sen?

Hãy đợi đấy…Lịch sử sẽ phán xét công minh với những kẻ bán nước.

Theo Nghiệp đoàn Sinh viên , ,

No comments:

Post a Comment