Cập nhật tin tức nóng hổi

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì “nâng đỡ không trong sáng”

Kết luận của Sở Nội vụ Thanh Hóa khẳng định việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý không đúng quy định.

Cán bộ không đủ điều kiện được bổ nhiệm

Ngày 04/5/2019, ông Lê Hữu Viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Thanh Hóa không đúng quy định.

Theo ông Viên, ngày 18/4/2019, ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa đã triệu tập một cuộc họp để bàn về công tác cán bộ của Sở.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở và 03 Phó Giám đốc Sở là các ông: Hoàng Văn Truyền, Lê Ngọc Minh và ông Lê Hữu Viên. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở.

Nội dung họp có nhiều vấn đề về điều chuyển và bổ nhiệm mới các chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị; trong đó có bàn đến việc bổ nhiệm mới Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Trong báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Viên cho biết:

“Khi bàn đến việc bổ nhiệm mới Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý thì đồng chí Bùi Đình Sơn có dấu hiệu bất chấp, hướng mọi người đồng ý việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh – Chánh Văn phòng Sở làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý với lý do: 02 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý là Đoàn Văn Dương và Nguyễn Hữu Long không xứng đáng làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý vì 02 đồng chí này trong quá trình làm nhiệm vụ không hợp tác với nhau.

Ông Viên khẳng định, ông Nguyễn Xuân Hạnh không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Cụ thể: ông Hạnh không phải là Trợ giúp viên pháp lý (một chức danh chuyên môn do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm).

Việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý chỉ đặt ra đối với người hiện đang là Trợ giúp viên pháp lý.

Tại khoản 1, điều 4, Nghị định 144/2017/NĐ-CP quy định: Trợ giúp viên pháp lý có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý:

“Có ít nhất 03 năm là trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẩm phán hoặc Kiểm sát viên, điều tra viên trung cấp trở lên hoặc có 05 năm làm công tác quản lý nhà nước về Trợ giúp pháp lý trong ngành Tư pháp.

Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật”.

Do đó, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh không đủ tiêu chuẩn làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý đã làm cho rất nhiều cán bộ, công chức; đặc biệt là viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý bất bình.

Trong khi đó, ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở đã bất chấp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự can gián của các Phó Giám đốc, có động cơ cá nhân rõ ràng. Do đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét.
Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì “nâng đỡ không trong sáng”
Sở Tư pháp Thanh Hóa (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo Sở

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thanh tra việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý và thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra làm rõ nội dung đơn phản ánh.

Ngày 26/9/2019, Sở Nội vụ Thanh Hóa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh – Chánh văn phòng Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Kết luận cũng khẳng định, việc thực hiện điều động, bổ nhiệm đối với ông Hạnh chưa đúng quy định.

“Việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh – Chánh văn phòng đến nhận công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, không thực hiện quy trình bổ nhiệm là không đúng quy định.

Bởi lẽ, căn cứ Khoản 10, Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, thì điều động cán bộ, công chức là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, không phải để đảm nhiệm chức vụ ở đơn vị được điều động đến.

Để đảm nhiệm chức vụ mới ở đơn vị đến công tác, công chức phải được cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ.

Như vậy việc bố trí ông Hạnh giữ chức Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý phải thực hiện quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự.

Việc Sở Tư pháp chỉ xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định điều động là không đúng quy trình.

Nội dung quyết định điều động giữ chức vụ không ghi thời hạn giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Xuân Hạnh là không đúng quy định.

Việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý trong điều kiện chưa đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý; chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp chính trị trở lên theo quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, quy trình điều động, bổ nhiệm chưa đúng quy định”, thông báo kết luận nêu rõ.

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến thực hiện không đúng quy trình do lãnh đạo Sở Tư pháp và bộ phận tham mưu về công tác cán bộ chưa hiểu đúng quy định về điều động, bổ nhiệm theo quyết định 2235.

Từ những vi phạm trên, Sở Nội vụ Thanh Hóa đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Sở, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ trong việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh – Chánh văn phòng Sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.

Trên cơ sở thực tế, tình hình đội ngũ công chức, viên chức và nhu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy trình để lựa chọn nhân sự Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý đảm bảo điều kiện, tiệu chuẩn theo quyết định số 2235.

Theo Giáo dục VN
, , ,

No comments:

Post a Comment