Cập nhật tin tức nóng hổi

Chiếc xe sang Lexus 570 2 biển số trắng - xanh là của sư chùa, sư giờ giàu thật

Chiếc xe sang Lexus 570 vừa bảng số trắng vừa bảng số xanh, hóa ra không phải của quan chức chính quyền - mà của quan chức nhà chùa.
Theo đó, bảng xanh của xe là 80A-058 bảy chín, đứng tên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (biển Phật)
Chiếc xe sang Lexus 570 2 biển số trắng - xanh là của sư chùa, sư giờ giàu thật
Còn bảng trắng 30A-058 sáu tám, là biển giả (biển ma).

Người tu hành, lại là quan chức tu hành mà đua chen xe sang, rồi gắn cả bảng trắng giả (30A-058 sáu tám) vi phạm pháp luật, không biết các vị sư nghĩ gì?

Cách chơi và cách sống của lãnh đạo nhà chùa mà như vậy, hỏi sao Phật giáo ngày càng bị nhiều điều tiếng.

Nguồn FB Báo Sạch
, , ,

No comments:

Post a Comment