Cập nhật tin tức nóng hổi

Bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải, vẫn chưa "xong phim" khi...

Bác kháng nghị vụ án HDH vẫn chưa “xong phim” như một số nhận định, bởi lẽ theo quy định vẫn còn thủ tục xem xét lại Quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC theo đó:
Bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải, vẫn chưa "xong phim" khi...
1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó.

2. Trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trường hợp Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đó.

Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét đề nghị đó.

Có thể sẽ còn tập 2 của vụ án này sẽ tiếp diễn, vụ án chưa dừng ở đây.
---
Theo LS Nguyễn Hữu Toại, Luật Hừng đông , ,

No comments:

Post a Comment