Cập nhật tin tức nóng hổi

Danh sách 17 thành viên hội đồng thẩm phán vụ án Hồ Duy Hải

Nếu chỉ kết tội dựa trên lời khai mà vật chứng thì biến mất, mua ngoài chợ về làm “biểu tượng” và những người liên quan, tình nghi không được điều tra làm rõ thì kết tội cái gì?
Danh sách 17 thành viên hội đồng thẩm phán vụ án Hồ Duy Hải

Danh sách 17 thành viên hội đồng thẩm phán

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN HÒA BÌNH
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao
LÊ HỒNG QUANG
Năm sinh: 1968
Quê quán: Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật, Cử nhân kinh tế

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN TRÍ TUỆ
Năm sinh: 1963
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN THÚY HIỀN
Năm sinh: 1960
Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao
DƯƠNG VĂN THĂNG
Năm sinh: 1969
Quê quán: Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN VĂN DU
Năm sinh: 1963
Quê quán: Vệ An, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
BÙI NGỌC HÒA
Năm sinh: 1955
Quê quán: Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
TỐNG ANH HÀO
Năm sinh: 1956
Quê quán: Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN VĂN THUÂN
Năm sinh: 1958
Quê quán: An Châu, Đông Hưng, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
ĐẶNG XUÂN ĐÀO
Năm sinh: 1955
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
CHU XUÂN MINH
Năm sinh: 1956
Quê quán: Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
TRẦN VĂN CÒ
Năm sinh: 1958
Quê quán: Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
Năm sinh: 1960
Quê quán: Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
LƯƠNG NGỌC TRÂM
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
ĐÀO THỊ XUÂN LAN
Năm sinh: 1961
Quê quán: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
LÊ VĂN MINH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
NGUYỄN VĂN TIẾN
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

FB Cat Linh , , ,

No comments:

Post a Comment