Cập nhật tin tức nóng hổi

Góc tìm người: Con trai - Đức lai Việt tìm bố quê ở Hà Nội hay Hải Hưng

Con trai tên là Andre Micoleit (Đức lai Việt), Sinh 26/10/85 tìm bố tên là Lê Công Tuyên hay Tuyến, Tuyển gì đó, quê quán Hà Nội hay Hải Hưng (không chắc chắn ), con đã sang Đức khoảng năm 1980 đến nănm 1986 tại thành phố Erfurt .
Góc tìm người: Con trai - Đức lai Việt tìm bố quê ở Hà Nội hay Hải Hưng
Hiện mẹ người Đức mới mất, mẹ tên là Renate Mikoleit cháu được mẹ cho biết về người bố Việt, cháu muốn tìm bố.
Góc tìm người: Con trai - Đức lai Việt tìm bố quê ở Hà Nội hay Hải Hưng

Góc tìm người: Con trai - Đức lai Việt tìm bố quê ở Hà Nội hay Hải Hưng
Nhờ bà con cộng đồng tìm giúp bố cháu, mỗi người đọc được tin này, chúng ta làm phúc chuyển cho nhiều bạn bè và những trang mình biết để gắn kết được tình phụ tử là một việc thiện, đặc biệt các anh chị em người Hà nội - Hải Dương - Hưng Yên, các phóng viên báo chí xin giúp một tay.

Trân Trọng cám ơn !

Nguồn : share từ hội đồng hương tại Đức ,

No comments:

Post a Comment